נפתלי הרץ אימבר

התקווה / נפתלי הרץ אימבר


,על עוד בלבב פנימה
.נפש יהודי הומיה
ולפאתי מזרח קדימה
.עין לציון צופיה
.עוד לא אבדה תקוותנו
התקווה בת שנות אלפיים
להיות עם חופשי בארצנו
.ארץ ציון ירושלים

פעילות ברשת

התקווה / נפתלי הרץ אימבר