פורית אברמוב, מומחית בהוראה מתקנת, מ.א. בכתיבת תכניות לימודים, עוסקת בהקניית

.קריאה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך הרגיל ובתיווך מקצועות הלימוד

.ה"אני" מאמין שלי הוא שלמידה מתוך הנאה מביאה את התלמיד לתוצאות הרצויות

לפיכך, מנסה אנוכי לשלב בלמידה הומור, משחקים ועזרים אטרקטיביים, תוך ניצול

.מיומנויות מחשב אשר רכשתי

באתר חומרי למידה בנושאים שונים אותם הכנתי במהלך השנים. ביניהם דפי עבודה

.מאויירים, משחקים אותם ניתן להדפיס, לגזור ולנילן ומצגות גראפיות

.אשמח לדעת שתלמידים נוספים נהנים ממעשי ידי

.באתר חומרים רבים אותם מצאתי ברשת וכן קישורים לאתרים