פעילויות קריאה מדורגות

 

עיצור בתוך מילה
עיצור בראש מילה

 

עיצור בסוף מילה

 

קמץ / פתח
שורוק / קובוץ
סגול / צירה
חולם

 

חיריק

 

 

תרגול באתר גמבה

 

תנועת הפה בזמן ההיגוי

 

מודעות פונולוגית, הכרת האותיות

פתח גנובה