ראשית קריאה
חברים טובים
יצחק רבין ז"ל

האריה והעכבר

השועל והעורב

הסוס והחמור