עיצור בתחילת מילה

בדף זה דפי עבודה בהם נדרשים התלמידים לזהות ולהתאים צליל פותח עיצורי לתמונה

דפי עבודה