למה שרות הציפורים
סגול / צירה

.לפניך דפי עבודה, כרטיסיות ומשחקים

.כדאי להדפיס את המשחקים, לגזור אותם, להדביק אותם על גבי קלפים ולניילן אותם

משחק זיכרון - בעלי חיים
חרוזים במצגת