זכרו שניכם את אשר עשה לנו עמלק. זכרו הכל. אל תשכחו עד סוף ימיכם והעבירו הלאה כצוואה קדושה לדורות הבאים שהגרמנים הרגו, רצחו וטבחו אותנו
(מתוך צוואתו של אלחנן אלקס, מנהיג היודנרט בגטו קובנה)
יום השואה והגבורה