משחק התאמה - במיליםלחצו על שתי משבצות תואמות. אם צדקתם, הן
מתרקנות. אם טעיתם, המשבצות נשארות
.ללא שינויחזרה למחולל של המשחק


פיתוח של היישום - אולז'ן גולדשטיין
Brian מתבסס על הקוד של

1