תורה
.בדפים אלו אספתי עבודות שונות, בנושאים שונים בתורה, הנלמדים בבית הספר היסודי