בראשית
.בדפים אלו עבודות שונות בנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי

בריאת העולם

סרטון

:מצגות

א

ב

דף חזרה

דפי עבודה - רחלי בן שטרית

פרשת נוח

עבודה מתוקשבת

דף חזרה

תמונות ברצף

מצגת

אברהם

פרק יב - לך לך

פרק יג - מריבה בין הרועים של אברהם ולוט

פרק יד

פרק טו - ברית בין הבתרים

פרק טז - הגר

פרק יז' - ה' כורת ברית עם אברהם

פרק יח - אברהם מכניס אורחים

פרק כג - מות שרה

פרק כד - כלה ליצחק

תכונות

תמונות מחייו

אברהם ושרה - עבודת יצירה

מבוך לספר בראשית

יעקב

יעקב ועשו

פרק כח - ברכת יצחק

פרק כט - יעקב ורחל

פרק לה - בני יעקב

תמונות מחיי יוסף

קין והבל

סדום ועמורה - פרק יט

מגדל בבל