יהושע
.בדפים אלו עבודות שונות בנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי

פרק א' - מנהיג חדש לבני ישראל

פרק ב' - יהושע שולח מרגלים ליריחו

פרק ב' - סיכום

פרק ג' - מעבר הירדן

פרק ו' - כיבוש יריחו

פרק ו' - כיבוש יריחו - מצגת

פרק ז' - מפלה בכיבוש העי

פרק ז' - תוצאות לקיחת שלל מלחמה

פרק ז' -עבודה

פרק ח' - כיבוש העי

פרק ט' - כיבושי יהושוע

פרק י' - מלחמה נגד חמשת המלכים

פרק יא' - מלחמה נגד מלכי הדרום

פרק יד' - חלוקת הארץ בין השבטים

פרק כ' - ערי מקלט

'פרק כב

'פרק כד' - יהושוע והעם כורתים ברית עם ה

'יהושוע בונה מזבח לה
חלוקת הארץ לשבטים
"שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון"