'שמואל א
.בדפים אלו עבודות שונות בנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי

פרק א' - מצגת היתולית

פרק א' - דפי עבודה - הרב שמואל רוזנברג

פרק ב' - מצגת

פרק ג' - מצגת

נביא ומלך

פרק ד' - מלחמה נגד הפלישתים

פרק ה' - ארון ה' בידי פלישתים

פרק ו' - ארון ה' חוזר לישראל

פרק ח' - העם מבקש מלך

פרק יג' - מלחמת מכמש

פרק יד' - מלחמת מכמש

פרק טו' - שמואל מוכיח את שאול

פרק טז' - שמואל מושח את דוד למלך

פרק יז' - תמונות ברצף

פרק יז' - דוד וגולית

פרק יז' - מדרש תמונה

פרק יח' - דוד ויונתן ומלחמות בפלישתים

'פרק כ

פרק כד' - שאול רודף אחרי דוד

פרק כה' - דוד ואביגיל

פרק כח' - שאול אצל בעלת האוב

פרק לא' - מות שאול

דוד ויונתן
דוד מנגן בנבל
חוברת עבודה