שופטים
.בדפים אלו עבודות שונות בנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי

שופטים בישראל - כרטיסי ניווט + מפת השופטים של מט"ח

חוברת עבודה לספר שופטים

מבוא לספר שופטים - ז'קלין דואניס

פרקים ב'-ג' - מחזוריות בספר שופטים

פרק ג' - אהוד בן גרא

פרק ד' - דבורה הנביאה וברק

פרק ד'- מצגת

פרק ו' - גדעון

פרק כט' - משל יותם

 

שמשון נלחם באריה