ויקרא
.בדפים אלו עבודות שונות בנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי
חוקים ומצוות