אנגלית
.כללי הדקדוק בדף זה יסייעו ללומדי אנגלית בכל הרמות

האתר של רונית חצרוני ובו כלים ללימוד השפה, דפי עבודה ...מצגות ועוד

abc

abc puzzle

משחק זיכרון - המספרים עד 10

present progressive present progressive future meaning future
past simplepast perfect past perfect progressivepast progressive
past tensespassive voice verb to bepresent perfect
adjectivescomparisonswh questions
superlativesthe clous with future meaning

do2learn :פעילויות שונות

מכשירי כתיבה

אוצר מילים

כתה ג

אוצר מילים

כתה ד

פעלים

בעלי חיים

ומשפטים קצרים

כתה ד

אוצר מילים

כתה ה

to have

כתה ה

אוצר מילם

כתה ה

משפטים קצרים

כתה ה

אוצר מילים

כתה ה

אוצר מילים