עולם הולך ונעלם

דודו

טקסט

מצגת

נושאים שונים

חלבה - יעל זהבי

המסטיק - מרים פוזנר

הקפה - מרים פוזנר

התמר - יעל זהבי

 

 

בעלי חיים

גמל

סמור - מצגת

הדברה ביולוגית בעזרת התנשמת

למה שרות הציפורים